članki

X
  • 2004: “Na zacetku je bil krik”, Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 215-216, pp. 11-17
  • 2005: “Prenehajmo ustvarjati kapitalizem”, Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 219, pp. 131-141
  • 2005: “Dve časovnosti”, Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 219, pp. 131-138
  • 2005: “Gibanje proti-in-onkraj”, Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 219, pp. 142-179
  • 2005: “Zakaj Adorno?” Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 219, pp. 145-155
  • 2005: “Komentar k intervjuju s Tonijem Negrijem”, Casopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana), no. 219, pp. 156-164
  • 2005: “Gibanje, ki se giblje hitro” (entrevista), Sobotna Priloga, 24 septimbre, pp. 14-15
  • 2007: “Nuestro tiempo, nuestro lugar”, Agregat