συντονισμένα βιβλία

X
  • 1994: Μεταφορδισμός και Κοινωνική Μορφή, Εξάντας, Αθήνα. Συντονισμένο με τον Werner Bonefeld. Μετάφραση ελαφρώς αλλαγμένη από την αγγλική έκδοση (281pp)