βιβλία

X
  • 2006: Ας αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να καταλάβουμε την εξουσία Σαββάλας, Αθήνα, 503 pp. ISBN 960-449-070-2
  • 2011: Ρωγμές στον Καπιταλισμό, Σαββάλας, Αθήνα, 480 pp. ISBN 978-960-449-992-2
  • 2012: Διάλογος για τις Κοινωνικές Εξεγέρσεις Θεσμοθέτηση και Ανατροπή (με τον Michael Hardt), Σαββάλας, Αθήνα, 50 pp. ISBN: 978-960-493-175-0