άρθρα και κεφάλαια

X
 • 1985: “Το κράτος ως Μορφή Κοινωνικών Σχέσεων”, Τετράδια, no. 12, Αθήνα, pp. 53-60.
 • 1985: “Η απεργία των ανθρακωρύχων και το βρετανικό κράτος” (με την Eloína Peláez), Πολίτης, Αθήνα, Ιούνιος, pp 9-14.
 • 1994: “Μεγάλη Αρκτος”, στο W. Bonefeld, J. Holloway (συντ.), Μεταφορδισμός και Κοινωνική Μορφή, Εξάντας, Αθήνα, 127-141
 • 1994: “Εισαγωγή” (με τον Werner Bonefeld), στο W. Bonefeld, J. Holloway (συντ.), Μεταφορδισμός και κοινωνική μορφή, Εξάντας, Αθήνα, pp. 7-15
 • 1994: “Το κεφάλαιο είναι ταξική πάλη”, στο W. Bonefeld, J. Holloway (coord), Μεταφορδισμός και Κοινωνική Μορφή, Εξάντας, Αθήνα, pp. 231-238
 • 1994: “Μαθαίνοντας υποκλίσεις” (με την Eloína Peláez), στο W. Bonefeld, J. Holloway (eds), Μεταφορδισμός και κοινωνική μορφή, Εξάντας, Αθήνα, pp. 127-141
 • 2001: “Οι Ζαπατίστας και οι Κοινωνικές Επιστήμες στη Λατινική Αμερική”, Πολίτης (julio)
 • 2002: “Η Αργεντινή Σήμερα- Να Φύγουν Όλοι!” (en griego), Υποβρύχιο
 • 2004: “Οι δύο ρωγμές”, Υποβρύχιο link
 • 2005: ”Η Εξέγερση της Αξιοπρέπειας”, Ουτοπία no. 63, pp. 61-89
 • 2005: “Δώδεκα Θέσεις πάνω στην Αντιεξουσία”, Θέσεις (Αθήνα), no. 92, pp. 57-66 link
 • 2006: “Κρίση, Φετιχισμός, Ταξική Σύνθεση”, Blaumachen (Θεσσαλονίκη) no. 1, pp. 8-25 link
 • 2007: “Να αλλάξουμε τον Κόσμο χωρίς να Παρουμε την Εξουσία” (Συνέντευξη), Η αυγή (Αθήνα) 28 Φεβρουαρίου, pp. 12-17
 • 2008: “Γιατί η διαλεκτική”, στο Μανώλη Αγγελίδη, Στέφανου Δημητρίου και Αλίκη Λαβράνου (συντ.) Θεωρία, Αξίες και Κριτική, Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη, Πόλις, Αθήνα, pp. 664-669